MESLEKİ GELİŞİM UZMANI SERTİFİKA PROGRAMI

Hayat, bir yolculuksa; hepimiz bu yolda birer öğrenme yoldaşıyız aslında...

Biz bu inançla; sadece öğreten değil, öğrenen olmanın önemini anlatmak istiyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin, ebeveynlerin, idarecilerin oluşturduğu bir öğrenme ekosistemi kurguluyoruz. Çünkü merak, büyüme ile son bulması gereken bir süreç değildir ve doğru bir eğitim modeli ile; çocukların sahip olduğu “Hayatı anlama çabası”, sürekli bir öğrenme yolculuğuna dönüşebilir. Denklemdeki en büyük rolün de öğretmenlere ait olduğu bilinciyle; ilk başta öğrenen öğretmenin ve öğrenme yoldaşlığının değerini kavramamız gerekiyor.

21. yüzyıl, dünyanın eskisinden daha hızlı döndüğü bir zaman dilimi. Bu çağın yeniliklerine entegre olarak gelişime devam etmeliyiz. Bu nedenle; bir eğitimci ve eğitim kurumu sahibi olarak da kendimizi ve kurumumuzu, öğrencilerin ihtiyacı olan becerilerle geleceğe hazırlayabilmek için dönüştürmek ve geliştirmek durumundayız. Bu değişim ve gelişimi sürekli kılmak için de okullarda veri tabanlı mesleki gelişim programları tasarlayıp uygulayabilecek uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Çağımızda mesleki gelişim yaklaşımının, okul içinden hareketlenen ve dış uzmanlarla beslenen bir yöntemle yapılması zorunluluk haline gelmiş bulunuyor. Hem kendi okulunda hem de başka okullarda MESLEKİ GELİŞİM UZMANI olarak çalışacak, yetişmiş profesyonellere ihtiyaç var. Mesleki Gelişim Uzmanı Sertifika Programı, tam olarak bu ihtiyacı karşılamayı amaçlıyor.

Çünkü öğrenmeden öğretemez, gelişmeden geliştiremeyiz...

Eğitimde Mesleki Gelişim Nedir?
Eğitimde Mesleki Gelişim, öğretmenlerin, okul içinde, dışında mesleki bilgi, beceri, değer ve davranışlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluştururken öğretmene destek sağlayan, öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılmasına yarayan süreçlerin bütünüdür.

Mesleki Gelişim Uzmanı Kimdir?
Mesleki Gelişim için gerekli eğitimi almış, insan ve materyal kaynaklarını etkin kullanarak öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına öncülük edebilen, öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yaklaşımlar konusunda bilinçli, sorumluluk alabilme ve öz değerlendirme becerileri ile geliştirilmesi gereken yönlerine dair Mesleki Gelişim Planı hazırlayıp uygulama yapabilen, bulunduğu kurumda aldığı eğitimi yansıtarak fayda sağlayan uzmanlaşmış öğrenen öğretmendir.

Neden Gereklidir?
Mesleki gelişim uzmanı programına katılan öğretmenler, okullarında değişimin ve gelişimin hem yöneticisi hem de bir parçası olurlar. Bu değişim ve gelişim, çevreyi, materyali etkin kullanma yetisi ile okula, öğrenciye, veliye ve diğer öğretmenlere pozitif bir yansıma sağlar.

Mesleki Gelişim Uzmanı Sertifika Programı Detayları
Katılımcıların öğrenme ve öğretme süreçlerinde ustalaşmasını, yetişkin eğitim programları uygulama becerisi kazanmasını, öğretim yöntem ve stratejileri repertuvarı oluşturmasını, öğrenme ekosistemindeki ihtiyaçları tespit ederek veri temelli araştırmalar yapmasını, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmesini ve öğretimsel koçluk / öğrenme yoldaşlığı becerisi kazanmasını sağlamak üzere oluşturulmuş bir sertifikasyon programıdır.

Eğitim İçeriği
4 ana modülden oluşur. Modül 1, 2 ve 3, üçer günlük yüz yüze eğitim ve mentorluk; Modül 4 ise katılımcı sayısına ve grubun ihtiyacına göre bir ya da iki günlük eğitim ve mentorluk çalışmalarını içerir.

Kimler katılmalı?
– Öğrenmeyi gelişmeyi seven,
– Mesleğindeki trendleri, yenilikleri takip etmek isteyen,
– Yeni çağın dijital becerilerini kullanmayı seven,
– Meslektaşları ile işbirlikli öğrenebilen,
– Kendisi için yeni bir kariyer arayan
– En az 4 yıl öğretmenlik yapmış olan eğitimciler.

 

Modül 1
“Öğrenme Yoldaşı Olarak Mesleki Gelişim Uzmanı”

Bu modül sonunda; iletişim becerilerinizi geliştirecek, geri bildirim dilini öğrenecek, kişisel portfolyonuzu oluşturacak, temel koçluk becerilerini kazanıp meslektaşlarınıza öğrenme yoldaşlığı yapabilecek ve iki kaynak kitaba sahip olacaksınız.

Modül 2
“Tasarımcı Olarak Mesleki Gelişim Uzmanı”

Bu modül sonunda; yetişkin eğitimi kavramları ve yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olacak, öğretim tasarımı ve sunum becerilerinizi geliştireceksiniz. Dijital araçları inovatif kullanarak meslektaşlarınızın mesleki gelişimine yönelik atölye tasarımları uygulayacaksınız. Meslektaşlarınız için tasarlayıp uygulayacağınız eğitimler sırasında mentorluk desteği ve geri bildirim alacaksınız.

Modül 3
“Araştırmacı Olarak Mesleki Gelişim Uzmanı”

Bu modül sonunda; veriye dayalı değerlendirme yaklaşımı geliştirecek, veri toplama yollarını öğrenecek, eylem araştırmaları tasarlayıp yapabileceksiniz. Bir okulun belirli alanlarda mesleki gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaca yönelik çözümler geliştirme uzmanlığı kazanacaksınız.

Modül 4
Sertifikasyon

Bu modül sonunda; daha önceki modüllerde hazırlamış olduğunuz portfolyo üzerinden çalışmalarınızı sunacak ve mentor danışmanlığında değerlendirileceksiniz. Değerlendirmeler sonucu portfolyonuza son halini vererek, YÖM uzmanlarından ve akademisyenlerden oluşan jüriye çalışmalarınızı sunacaksınız. Çalışmalarınız onaylandığında MGUSP sertifikasını almaya hak kazanacaksınız.

Eğitim Tarihi: Modül 1 Eğitimi 15-16-17 Haziran
Eğitim Süresi: 3 Gün (Tek modül için)
Eğitim Yeri: YÖM Okulları / Göztepe
Eğitim Kişi Kotası: Maksimum 20 kişi

Eğitim Ücreti
ve Kayıt Koşulları:

(1 modül ücretidir)
1650TL+KDV
  • 1 Modül Ücretidir.

Hesap bilgileri

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hesap No: 705-6298257

IBAN: TR41 0006 2000 7050 0006 2982 57

Şube: Eminönü

*Eğitim ücreti ödendikten sonra kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

** Her modül için ayrı ayrı kayıt yaptırılabileceği gibi tüm sertifika programına tamamıyla da kayıt yaptırılabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Yenilikçi Öğrenme Merkezi (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul