EBEVEYN EHLİYETİ PROGRAMI

Eğitim Hakkında: Ebeveyn-Çocuk iletişimi üzerine etkili yöntemlerin anlatıldığı, yöntemlerin katılımcıların da aktif şekilde rol aldığı rol oyunları ile pekiştirilen bir İLETİŞİM EĞİTİMİ’dir. Program 1995 yılında Avusturyalı Ebeveyn Eğitim Derneği ELTERNWERKSTATT kurucusu Mag. Maria Neuberger-Schmidt tarafından “ABC-Ebeveyn Ehliyeti Programı” adı altında geliştirilmiştir. Carl Rogers, Thomas Gordon gibi psikologların öncülük ettiği Hümanistik Psikoloji yaklaşımını ve Şiddetsiz İletişim’i temel alır.  

Eğitmen: Gülce Erhan Baltaoğlu

Eğitim Süresi: 9 Saat (3 gün)

Eğitim Tarihi: 8-15-22 Mart Perşembe

Eğitim Yeri: YÖM Okulları

Katılımcı Sayısı: Max. 12 kişi

Kimler Katılabilir: Başta ebeveynler olmak üzere çocuklar ile ilgili branşlarda çalışan herkes.

Eğitim saati: 18:30- 21:30

Eğitim İçeriği:  

I.MODÜL

Çocuğum İçin “BEN”

Çocuklarımız için her şeyi yaparız.

Peki ya onlar için iletişime kendimizden başlamamız gerektiğinin farkında mıyız?

Bu atölye çalışmasında, kendi sesimizi duymayı, kendimizi bir ebeveyn olarak tanımayı ve kendimizi etkili bir şekilde ifade edebilmeyi çalışacağız. Eğitmen eşliğinde kolaylaştırıcı teknikler öğrenip bunları çeşitli rol oyunlarında birlikte deneyimleyecek ve üzerine konuşma şansı bulacağız.

 

II.MODÜL

Çocuğum için “BURDAYIM”

Çocuğumuzun yanında olmak çok kıymetli.

Peki ya çocuğumuz bize ihtiyaç duyduğunda gerçekten “orada olabiliyor muyuz?”

Bu atölye çalışmasında çocuğumuzu dinlemeyi, ona kendi sorunlarını çözebilmek konusunda destek olmanın yollarını konuşacağız. Eğitmen eşliğinde kolaylaştırıcı teknikler ile uygulayacağımız rol oyunlarında “Dinlemenin” nasıl bir eylem olduğunu deneyimleyecek ve çocuklarımıza “koçluk” yapabilmenin yollarını öğreneceğiz.

III. MODÜL

Bir Çocuk Yetiştirmek / Aile olmak
(Arabuluculuk – Çatışma Yönetimi – Deeskalasyon)

Çocuğumuzu yetiştirirken en çok neleri rehber alıyoruz?

Bu soruyu kendinize sormaya ve alacağınız cevaplar üzerinde düşünmeye hazır mısınız?

Bu atölye çalışmasında nasıl bir çocuk sahibi olmak istediğimizi hayal edecek ve bunun için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Elternwerkstatt’ın geliştirdiği lisanslı “Üç Sepet Kuramı” ile neyi, neden yaptığımızın farkına varacak ve çocuk yetiştirme yolunda adımlarımızı sağlamlaştıracağız. Aynı zamanda akran/kardeş çatışmalarında izleyebileceğimiz yollar üzerinde konuşup Arabuluculuk ve Çatışma Yönetimi konusunda teknikler öğreneceğiz.

Eğitmen eşliğinde kolaylaştırıcı teknikler ile uygulayacağımız rol oyunlarında “Aile Olmak Ne Demek” tartışıp, karşılaşabileceğimiz çatışma durumlarında çocuklarımıza nasıl arabuluculuk yapabileceğimizi ve tansiyon düşürme yöntemlerini öğreneceğiz.

Neden Katılmalısınız: Bu eğitim ebeveynlere 0-21 yaş aralığındaki çocukları ile aranızdaki iletişimi, kazalara fırsat vermeden, sağlıklı ve şiddetsiz bir biçimde geliştirmeleri, çocuklarını yetiştirme tutumlarında farkındalık yaşamaları ve bebekliklerinden itibaren çocuklarına nasıl koçluk edebilecekleri konusunda fikir sahibi olmaları için olanak sağlar.

Katılımcılara Sağlanacak Hizmetler: Eğitim materyali olarak MOMO ve ŞİDDETSİZ İLETİŞİM isimli kitaplar verilecektir. Eğitim tamamlandıktan sonra eğitimde çalışılan yöntemlerin içselleşmesi için dileyen katılımcılar için ücretsiz olarak ayda bir akşam 3 saatlik, toplantı düzenlenebilir. Atölyelerimizin 3’üne birlikte katılan katılımcılara Elternwerkstatt’tan uluslararası Sertifikalı “Ebeveyn Ehliyeti” verilecektir.

Eğitim Ücreti

800TL+KDV
  • Yenilikçi Öğrenme İlkokulu velilerine %15 indirim uygulanır.

Hesap bilgileri

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hesap No: 705-6298257

IBAN: TR41 0006 2000 7050 0006 2982 57

Şube: Eminönü

*Eğitim ücreti ödendikten sonra kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Yenilikçi Öğrenme Merkezi (“YÖM”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız. YÖM olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz ziyaretçilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, YÖM veya YÖM adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; okulumuz içerisine hangi ziyaretçilerin geldiği ve nihayet okulumuzun güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir. YÖM olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; YÖM, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması
YÖM tarafından işlenen bu kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla tutulmakta olup kanunen yetkili kişi ve kamu kurumların talebi olmadıkça üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz
YÖM, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. YÖM olarak, ziyaretçilerimize ilişkin aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

• Kimlik : İsim, soy isim, T.C. Kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, vatandaşlık numarası, yabancı kimlik numarası, kayıtlı olunan meslek odası numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası nüfus cüzdanı sıra numarası, nüfus cüzdanı aile seri numarası, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfusa kayıtlı olunan yer, anne adı, baba adı, medeni hal, uyruk, imza
• Görsel ve işitsel kayıtlar : fotoğraf, kamera kaydı
• Sağlık : Kan grubu
• Özel nitelikli kişisel veriler : Din

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman YÖM yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. YÖM’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda YÖM, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan : Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Mersis No : 0399040127400010
Telefon Numarası : (216) 360 2 360
Posta Adresi : Göztepe, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul