ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE P4C UYGULAYICI EĞİTİMİ GİRİŞ MODÜLÜ

Eğitimin Adı: Çocuklar İçin Felsefe P4C Uygulayıcı Eğitimi Giriş Modülü

Eğitmen Adı Soyadı: Onur Bakır

Eğitim Hakkında:

Bu eğitim, dünyada Philosophy for Children (P4C) bilinen Çocuklar İçin Felsefe pedagojisini öğrenmek ve deneyimlemek isteyenlere yönelik geliştirilmiş bir eğitmen eğitimidir. Eğitim, aktif öğrenme, katılım, ve uygulamayı ön plana alır. Katılımcıların pedagojiyi bizzat deneyimleyerek öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında pedagojinin teorik temelleri de eğitim boyunca katılımcılara aktarılır.

Çocuklar İçin Felsefe Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman Soruşturma Topluluğu’nu (Community of Inquiry) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Lipman’in Soruşturma Topluluğu’nu model almasıyla sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar İçin Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişidir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle, çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven, ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

Çocuklar İçin Felsefe bugün dünyada bir sosyal hareket haline gelmiş durumdadır. Bir çok eğitmen, Soruşturan Topluluk Modeli’nin eğitimin her alanına taşınması ve felsefe eğitiminin daha erken sınıflarda müfredatta yer alması için çalışmaktadır. Bugün dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. UNESCO, Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Eğitim Tarihi: 11-12-13 Mayıs 2018 (Cuma-Cumartesi-Pazar)

Eğitim Yeri: YÖM Okulları

Eğitim Kişi Kotası: Minimum 12, optimum 16, maksimum 18 kişi

Eğitim Süresi: 3 Gün, 20 saat

Kimler Katılabilir:

Bu eğitim Çocuklar İçin Felsefe pedagojisi ile tanışmak isteyen herkese açıktır. Her alandan öğretmen, çocuklarla çalışmaya meraklı, kendini felsefi diyalog ve soruşturma konusunda geliştirmek isteyenler katılabilir. Eğitim alanında lisans katılım için önşart değildir, herhangi bir alanda lisans sahip kişiler ve üniversite öğrencileri bu seminere katılabilir.

Eğitim İçeriği:

Eğitim boyunca katılımcılar;

– P4C uygulamalarını bir soruşturma topluluğu olarak deneyimlerler.

– P4C’nin dünyadaki 40 yıllık deneyimi ile tanışırlar.

– Felsefi ve kavramsal soru oluşturma becerisi kazanırlar.

– Dünyadaki P4C kaynaklarından haberdar olurlar.

– P4C’nin dayandığı Soruşturma Topluluğu’nu teorik ve pratik temellerini kavrarlar.

– P4C oturumunu yönetmenin teknik ve stratejilerini öğrenirler.

– P4C ölçme ve değerlendirme araçlarını öğrenirler.

– Düşünmeyi fiziksel hale getiren oyunlar ve sınıf içi aktiviteleri ile eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratmayı öğrenirler.

Neden Katılmalısınız:

Bu eğitime katılanlar sorgulama temelli kavramsal öğretme yöntemi olan P4C’nin eğitim yaklaşımı ile tanışırlar. P4C oturumu yönetme tekniklerini sınıf ortamlarına taşıyabilirler.

P4C düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefler;
P4C, bilgi odaklı değil beceri odaklı kazanımlar hedefler. 21. yüzyıl becerileri olarak da anılan problem çözme, duygusal esneklik, iletişim, yaratıcı, kavramsal, eleştirel  ve birarada düşünme becerileri P4C pedagojisinin temel kazanımlarındandır.

Çocuklar P4C oturumlarında felsefe tarihini öğrenmezler, felsefe yaparlar;
P4C, Plato, Kant, Hegel gibi filozofların öğretilerinin aktarıldığı bir ders değil, çocukların insanların tarih boyunca boğuştuğu kavramsal sorunlarla topluluk içinde düşündükleri, sorguladıkları, tartıştıkları, paylaştıkları ve felsefe yaptıkları bir etkinliktir.

P4C sadece felsefe için değil diğer alanlarda da kullanılır; 
Türkçe, Demokrasi ve İnsan Hakları, Matematik, Fen Bilgisi, Din Kültürü gibi dersler P4C pedagojisine uygun olarak kavramsal kazanımlar doğrultusunda tasarlanabilir.

P4C öğretmenin sınıf içindeki rolünü dönüştürür;
P4C öğretmenleri sınıfın merkezi ve bilginin kaynağı olmaktan çıkarır. Bilgi sınıftan oluşturulan çemberin ürünüdür. Öğretmen bir arada düşünmeyi tesis eden bir kolaylaştırıcı olarak iş görür.

P4C sınıf ortamını dönüştürür;
P4C’nin uygulandığı sınıflarda çocuk katılımının, çocuklar arası diyalogun, derste sorulan soru sayısının arttığı, öğretmenin konuşma süresinin azaldığı, sorduğu soru sayısının arttığı gözlemlenmiştir.

Okul Kültürünü Dönüştüren Bir Araç; 
Durham Üniversitesi’nde yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre P4C’yi düzenli olarak uygulayan okullarda zorbalık, devamsızlık ve disiplin suçlarında azalma gözlemlenmiştir.

P4C süreç odaklı bir pedagojidir;
P4C tasarımlarında kazanımlar süreç odaklıdır. Öğrenme ortamının süreç içinde sürekli olarak geliştirilmesine hedeflenir. Varılan hedeflere, yargılara ve bilgiye nasıl ulaşıldığı önemsenir.

Eğitim Ücreti

745TL+KDV
  •  

Hesap bilgileri

GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Hesap No: 705-6298257

IBAN: TR41 0006 2000 7050 0006 2982 57

Şube: Eminönü

*Eğitim ücreti ödendikten sonra kesin kayıt işlemi gerçekleştirilir.

BİZE ULAŞIN
Adres:

Göztepe Mh, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul

Telefon:

(0216) 360 23 60