BİZ KİMİZ?

Bilindiği üzere, ‘bilgi’nin saniyeler içerisinde değişebildiği içinde yaşadığımız çağda ‘yaşam boyu öğrenme’ vazgeçilemez bir ilke olarak kabul görmektedir. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının toplum yaşamında en fazla karşılık bulduğu veya bulması gereken ortamlar ise hiç kuşkusuz çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirme görevini üstlenmiş olan eğitim kurumlarıdır. Çağın getirdiği hızlı değişimden etkilenen bu yeni eğitim anlayışına bağlı olarak son yıllarda dünyada ve ülkemizde öğretim programlarında da pek çok değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Tüm bu koşullar  yetiştirdiği  öğrencilerin yarının liderleri olabilmesini amaçlayan okulların da kendisini sürekli yenileyebilmesini gerektirmektedir. Bu hızlı değişim sürecinde eğitim kurumlarının temel direği olan  öğretmenlerimiz de eskisine kıyasla daha da fazla kendilerini yenilemek ve geliştirmek üzere mesleki gelişim programları ihtiyacı içerisindedirler. Bu değişen koşullar çerçevesinde rekabetin hızla arttığı  günümüzde ‘zaman’ unsuru da yadsınamaz ölçüde önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, eğitimcilerimiz de bireysel ve mesleki gelişim  ihtiyaçlarını zamanın en etkili ve verimli biçimde kullanıldığı programlarla karşılama konusunda haklı bir beklenti içerisindedirler. Bu beklentileri göz önünde bulundurarak, ihtiyacı hisseden ve yaşam boyu öğrenme ilkesine inanmış öğretmenlerimiz ve  okullarımız  için ülkemizde bir inisiyatif ve  gelenek oluşturmak üzere deneyimli bir eğitimci olan Kayhan Karlı liderliğinde Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni kurduk.

Yenilikçi Öğrenme Merkezi, 20 yıllık bir deneyim ve birikimin sonucu Ağustos 2013 tarihinde eğitimcilere, okullara, şirketlere ve veliler için  büyük bir hızla değişimin yaşandığı bu yüzyıla uyum sağlayabilecek yenilikçi eğitimciler, okullar,  şirketler ve veliler için yaşam becerileri oluşturacak öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla kurulmuş profesyonel bir öğrenme ve araştırma merkezidir.

Merkezimizin kurucusu Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş esas olarak üç alanda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

– Kişi ve kurumlar için eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
– Yenilikçi eğitim kurumları tasarlamak ve kurmak.
– Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirmek.

Merkezi İstanbul olan Gökberk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş,  Yenilikçi Öğrenme Merkezi aracılığı ile bugün ülkenin 81 ilinde hizmet sunmaktadır.

Yenilikçi Öğrenme Merkezi, her projenizde sizinle birlikte düşünecek ve uygulanabilir çözüm önerileri üretecektir. Tüm projelerde, alanında uzman ekibi ile ortak akıl prensibince kişi veya kurumlar için tasarlanmış çözümleri,  en doğru verilerle en kısa sürede sunar.

BİZE ULAŞIN
Adres:

Göztepe Mh, Dr. Rıfatpaşa Sk. No:19, 34730 Kadıköy/İstanbul

Telefon:

(0216) 360 23 60